NYT tiltag – Onsdagsspil

Klubben forsøger at lave en kobling mellem seniorafdeling, motionister og ungdomsafdeling ved at lave spillerunder hver onsdag kl. 20-21.30 på tværs af de tre afdelinger i klubben – vi håber at der vil møde mange seniorspillere, motionister og så udtager vi nogle af de bedste og ældste ungdomsspillere hen ad vejen til at deltage – på den måde skulle vi gerne få mere gang i det sociale og få lidt mere liv i hallen hver onsdag aften – vi har begge haller til rådighed, så vi kan tåle at DTU bliver en stor succes – dette initiativ står Morten Jensen og Morten Romme for.